ඊයේ දිස්ත්‍රික්ක 25 තුලින්ම ආසාදිතයන් / වැඩිම කොළඹින් 197 යි

Sri Lanka

ගතවූ පැය 24 තුල මෙරට දිස්ත්‍රික්ක 25 ම ආවරණය වන පරිදි නව කොරෝනා ආසාදිතයන් හදුනාගෙන තිබෙනවා.
ඒ අතරින් වැඩිම ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාවක් වන 197 ක් කොළඹින් වාර්තා වුණා.
කොළඹ 1 ප්‍රදේශයෙන් වාර්තාවන ආසාදිතයන් ගණන 27 ක්.

ගතවූ පැය 24 තුල මෙරට දිස්ත්‍රික්ක 25 ම ආවරණය වන පරිදි නව කොරෝනා ආසාදිතයන් හදුනාගෙන තිබෙනවා.
ඒ අතරින් වැඩිම ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාවක් වන 197 ක් කොළඹින් වාර්තා වුණා.
කොළඹ 1 ප්‍රදේශයෙන් වාර්තාවන ආසාදිතයන් ගණන 27 ක්.ගතවූ පැය තුල මහනුවරින් ආසාදිතයන් 110 ක් , ගම්පහින් 106 ක් වාර්තා වුණා.
කුරුණෑගල , ගාල්ල ,රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කවල ද ආසාදිතයන් 30 ඉක්මවා තිබෙනවා.


මූලාශ්‍ර සහිත හොඳම තොරතුරු දැනගන්න. ලංකා ඒ නිවුස් සමඟ එක්වන්න.

Lanka A News

83094

ආසාදිතයන්

78947

සුවය ලැබූ

3683

ප්‍රතිකාර ලබන

471

මරණ

පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *