සම්මුති රජය ඉදිරියට ගෙනයන්න / හෙළ උරුමය ඉල්ලයි

සම්මුති ආණ්ඩුව තවදුරටත් පවත්වාගෙන යාම රටට වැදගත් බව ජාතික හෙළ උරුමය පවසනවා. මේ ඒ පිළිබද හෙළ උරුමය පස්වරුවේ නිකුත් කළ නිවේදනයයි.

8152

ආසාදිතයන්

3933

සුවය ලැබූ

4203

දැනට රෝගීන්

16

මරණ

බෙදා හරින්න :