තවත් කොරෝනා ආසාදිතයින් 204ක්

මෙරටින් තවත් කොරෝනා ආසාදිතයින් 204 දෙනෙකු හදුනාගෙන තිඛෙනවා.

ඒ අනුව මෙරට සමස්ත කොරෝනා ආසාදිතයින් ගණන 84,430ක් දක්වා ඉහළගොස් ඇති බවයි රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කළේ.

May be an image of text that says 'ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව அரசாங்க தகவல் திணைக்களம் Department Government Information 2021.03.04 Updated යාවත්කාලීන කිරීම අධ්‍යක්ෂ (ප්‍රවෘත්ති) ප්‍රවෘත්ති ර්තෘ 19.05 නිවේදන අංක 225/2021 නිකුත් කරන වේලාව 19.05: ප්‍රවෘත්ති නිවේදනය 2021 මාර්තු වන දින මේ දක්වා දිවුලපිටිය, පෑළියගොඩ හා බන්ධනාගාර කොවිඩ් පොකුරු වලින් වාර්තා ඇති සමස්ත ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව පහත පරිදි වේ. මේ දක්වා වාර්තාවූ සංඛ්‍යාව අලුතින් වාර්තා වන සංඛ්‍යාව 80044 පෑළියගොඩ කොවිඩ් පොකුරේ ආශ්‍රිතයින් 200 බන්ධනාගාර කොවිඩ් පොකුර 204 එකතුව 80248 (අද දිනට 204 නාලක කලුවැව රජයේ ප්‍රවෘත්ති අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ලංකාව. Coombo0 iLanka. 2515759 ப infodept@sit.lk www.news.lk'

පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *