චීනයේ යුධ වියදම ඩොලර් බිලියන 200ක් තෙක් ඉහල දමයි

Sri Lanka

චීනය 2021 වසරේ සිය ආරක්ෂක වියදම ඩොලර් බිලියන 209 ක් දක්වා ඉහළ නංවා තිබෙනවා.
ඒ අනුව ඉතිහාසයේ පළමුවරටයි චීනයේ ආරක්ෂක වියදම ඩොලර් බිලියන 200ක් ඉක්මවා පවතින්නේ.
නැගෙනහිර ලඩාක්හි ඉන්දියාව සමඟ ගැටුම මෙන්ම එක්සත් ජනපදය සමඟ වැඩෙන දේශපාලන හා යුධමය ආතතීන් මධ්‍යයේ චීනය මෙසේ යුධ වියදම් ඉහළ නංවා තිබීම විශේෂත්වයක්.
කෙසේ වෙතත් චීනයේ ආරක්ෂක වියදම අමෙරිකාවේ ආරක්ෂක වියදම මෙන් 4 න් 1ක් තරම් අවම වනවා.
මෙවර අමෙරිකාවේ ආරක්ෂක පිරිවැය ඩොලර් බිලියන 800 කට ආසන්නයි.
කෙසේ වෙතත් චීන මාධ්‍ය වාර්තා පවසන්නේ තම රටේ නව ආරක්ෂක පිරිවැය ඉන්දියාවේ මෙන් 3 ගුණයක් බවයි.
මෙසේ යුධ පිරිවැය ඉහළ නංවමින් චීනය නිකුත් කළ ලේඛනයේ දැක්වෙන්නේ 2020 වසරේ ජයග්‍රශන රැසක් ලබාගත් අතර 2021 දී ඒවා ඉදිරියට ගෙනයාමට නියමිත බවයි.

පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *