කැනඩාවට ඉන්දියාවෙන් කොරෝනා එන්නත් ලක්ෂ 5ක්

කොරෝනා මර්ධන එන්නත් අපේක්ෂිත කාලය තුල ලබාදීම සම්බන්ධයෙන් , කැනඩාව ඉන්දියාවට ස්තුතිය පලකර තිබෙනවා.
ඒ පසුගිය මාර්තු 4 වනදා ඉන්දියාව විසින් ඔක්ස්ෆර්ඩ් ඇස්ට්‍රසෙනිකා එන්නත් ලක්ෂ 5ක් කැනඩාවට ලබාදීමෙන් පසුවයි.
මේ අතර තවත් එන්නත් මිලියන 1.5 ක් ඉන්දියාවෙන් ඇණවුම් කර ඇති බවයි කැනඩාව නිවේදනය කළේ.
කැනඩාව විසින් ෆයිසර් එන්නතේ මාත්‍රා ලක්ෂ 5ක් ද ඇණවුම් කර තිබූ අතර එහි පළමු ඇණවුමද මේ වන විට එරටට ලැබී තිබෙනවා.
කඩිනමින් එන්නත්කරණ වැඩපිලිවෙල ක්‍රියාත්මක කිරීම ඉදිරි ඇණවුම් අපේක්සාවෙන් පසුවන බවයි කැනඩාව අදාළ ඇණවුම් ලබාදුන් පාර්ශවයන්ට දැනුම්දී ඇත්තේ.

පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *