අද කොරෝනා ආසාදිතයන් 338 යි

අද දිනයේ මේ දක්වා නව කොරෝනා ආසාදිතයන් 338 ක් වාර්තා වුණා.
අද පස්වරුවේ වාර්තාවූ ආසාදිතයන් අතරට බන්ධනාගාර රැදවියන් 10 දෙනෙකු ද ඇතුලත්.

 

පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *