ලී වලින් පමණක් හැදූ තට්ටු 70 ක් උස ගොඩනැගිල්ල

ලෝකයේ විවිධ ආකාරයේ විස්මිත ගොඩනැගිලි පවතිනවා.ඒ අතරට එක්වන ලී වලින් පමණක් තැනෙන තට්ටු 70නක දැවැන්ත ගොඩනැගිල්ලක්ද වන බව ඔබ මෙතෙක් දැන සිටියාද ? මේ හපන්නු ලෙස සැලකෙන ජපන්නු විසින් ලෝකයට සිය විස්කම් අනාවරණ කරමින් ඉදිකෙරෙන ලොව උසම දැව මහල් ගොඩනැගිල්ල පිළිබද කතාවයි.

 

5811

ආසාදිතයන්

3457

සුවය ලැබූ

2341

දැනට රෝගීන්

13

මරණ

බෙදා හරින්න :