කාළගුණය වෙනස් වෙයි / මධ්‍යම, සබරගමුව, දකුණු සහ බස්නාහිරට අද සිට වැසි

Sri Lanka

මධ්‍යම, සබරගමුව, දකුණු සහ බස්නාහිර පළාත්වල තැනින්තැන ගිගුරුම් සහිත වැසි සමග ප්‍රබල අකුණු ඇතිවීමේ වැඩි හැකියාවක් පවතින කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව නවතම නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් පවසනවා.

ගිගුරුම් සහිත වැසි සමග ඇති වියහැකි තාවකාලික තද සුළංවලින් සහ අකුණු මඟින් සිදුවන අනතුරු අවම කරගැනීමට අවශ්‍ය පියවරගන්නා ලෙස ජනතාවගෙන් ඉල්ලීමක් සිදුකළා.

පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *