ලංකාවේ රූපවාහිනී මාධ්‍ය ප්‍රවෘත්ති ගැන මත විමසුම / ඔඛේ මනාපය මෙතනින්

ශ්‍රී ලංකාවේ රූපවාහිනී මාධ්‍ය ප්‍රවෘත්ති ඉදිරිපත් කිරීම සදාචාරාත්මකද හා නියාමනයකට ලක්විය යුතුද යන්න පිළිබද ඔඛේ මතය මෙතනින් මත විමසුමට ලබාදෙන්න. ස්තූතියි.

[os-widget path=”/nirothanthri/%E0%B6%BD%E0%B6%82%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B7%8A-%E0%B6%B4%E0%B7%8A-%E0%B6%BB%E0%B7%80%E0%B7%98%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%92-%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%B0%E0%B7%8A-%E0%B6%BA-%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B6%B1-%E0%B6%94%E0%B6%9B%E0%B7%99%E0%B7%8A-%E0%B6%B8%E0%B6%AD%E0%B6%BA-%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1″ of=”nirothanthri” comments=”false” width=”600″]

3299

ආසාදිතයන්

3100

සුවය ලැබූ

186

දැනට රෝගීන්

13

මරණ

බෙදා හරින්න :

Leave a Reply

Your email address will not be published.

en_USEnglish
en_USEnglish