බස්නාහිර පාසල් මාර්තු 15 විවෘත කිරීමට අවසර ඉල්ලයි

ලබන 15 වැනිදා බස්නාහිර පළාතේ පාසල් විවෘත කිරීමට සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයාගෙන් අවසර ඉල්ලා ඇති බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය පවසනවා.
අමාත්‍යාංශ ලේකම් මහාචාර්ය කපිල පෙරේරා මහතා පැවසුවේ, පාසල් විවෘත කිරීම සම්බන්ධ සාකච්ඡා මේ දිනවල සිදුකරන බවයි.
පාසල් විවෘත කිරීමේදී 05, 11 සහ 13 යන ශ්‍රේණි පළමුව ආරම්භ කර ඉන් පසුව අනෙකුත් ශ්‍රේණි ආරම්භ කිරීමට දැනට සැලසුම් කර ඇතැයි ද ලේකම්වරයා සඳහන් කළා.
අනෙක් පළාත්වල පාසල් මාර්තු 15 වනදා සාමාන්‍ය පරිදි ආරම්භ කිරීමටයි දින නියම කර ඇත්තේ.

පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *