ලබන මාසයේ නව ජාතික පාසල් 626 ක්

තවත් පාසල් 626 ක් ජාතික පාසල් ලෙස නම් කිරීමට තීරණය කර ඇති බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් මහාචාර්ය කපිල පෙරේරා මහතා පවසනවා.
ලබන මාසය තුළ එම කටයුතු අවසන් කරන බවයි ඔහු කියා සිටියේ.
ජාතික පාසල් 1000 ක් පිහිටුවීමේ රජයේ ජාතික වැඩපිළිවෙළ යටතේ මෙම වැඩපිළිවෙළ ක්‍රියාත්මකයි.
මේ වනවිට මෙරට ඇති ජාතික පාසල් සංඛ්‍යාව 374 ක්.
අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය ලේකම්වරයා සඳහන් කළේ, අලුතින් නම් කරන පාසල්වලට අවශ්‍ය ගොඩනැගිලිල උපකරණ ආදිය සම්බන්ධයෙන් වාර්තාවක් සකස් කර ඇති බවයි.

පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *