ලංකාවේ කොරෝනා මරණ 500 පසුකරයි / අද කොරෝනා මරණ 5ක්

Sri Lanka

අද දිනයේ තවත් කොරෝනා මරණ 5ක් වාර්තා වුණා.
පල්ලේකැලේ , නුගේගොඩ,බරවර්ධන ඔය, මාතර හා කන්නන්තොට ප්‍රදේශවලින් මෙම මරණ වාර්තා වුණා.

ඒ අනුව මෙරට කොරෝනා මරණ සංඛ්‍යාව 502 ක් බවට පත්වනවා.

පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *