සැලසුම් කළ දිනට පාසල් විවෘත කිරීම ගැන අවසන් තීරණය මේ සතියේ

Sri Lanka

බස්නාහිර පළාතේ පාසල් සැලසුම්කර ඇති පරිදි ලබන 15 වනදා ආරම්භ කිරීම සම්බන්ධයෙන් මේ සතිය තුළ අවසන් තීරණයක් ගන්නා බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය පවසයි.

අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයේ ලේකම් මහාචාර්ය කපිල පෙරේරා මහතා පැවසුවේ ලබන 15 වනදා පාසල් ආරම්භ කිරීමට සැලසුම් කර ඇති දිනය වෙනස් කිරීම සම්බන්ධයෙන් මෙතෙක් සාකච්ඡා වී නොමැති බවයි.

කෙසේවෙතත් මේ සම්බන්ධයෙන් වන අවසන් තීරණය මේ සතිය තුළ ලබා දීමට නියමිතයි.

පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *