සාමාන්‍ය පෙළ විභාග අපේක්ෂකයන්ට විභාග දෙපාර්තමේන්තුවෙන් අවවාදයක්

සාමාන්‍ය පෙළ විභාග කටයුතු අවසන්වීමෙන් පසුව සිසුන්ට සාමකාමීව විසිර යන ලෙස විභාග දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් දැනුම්දෙනවා.
එළඹෙන 10 වන දින සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය අවසන්වීමට නියමිතයි.
මේ අතර විභාග දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කරන්නේ විභාගය අවසන්වීමෙන් පසුව විභාග මධ්‍යස්ථානවලදී හෝ එම පරිශ්‍ර තුළදී කළහකාරී ලෙස හැසිරුණහොත් හෝ අනෙක් සිසුන්ට බාධාකාරී ලෙස හැසිරුණහොත් හෝ පොදු දේපළවලට අලාභහානි සිදු කළහොත් විභාග පනත යටතේ දැඩි දඬුවම් පමුණුවන බවයි.
ඒ අනුව විභාග ප්‍රතිඵල අවලංගු කිරීමට ද කටයුතු කළ හැකි බව ඉන් අවධාරණය කර තිබුණා.

පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *