ඉන්දියානු දුම්රිය මැදිරි 10ක් හෙට කොළඹ වරායට

Sri Lanka

ඉන්දියාවේ චෙන්නායි හී අයි සී එෆ් නිෂ්පාදනාගාරයේ නිෂ්පාදනය කළ ඉන්දියානු දුම්රිය මැදිරි 10 ක් හෙට කොළඹ වරායට ළඟා වන බව අතිරේක දුම්රිය සාමාන්‍ය අධිකාරි ප්‍රධාන ඉංජිනේරු යාන්ත්‍රික කීර්ති හේවාවිතාරණ මහතා පවසනවා.
ඔහු කියා සිටියේ ඉන්දියානු ණය යෝජනා ක්‍රමය යටතේ මෙරටට ආනයනය කිරීමට නියමිතව තිබූ මැදිරි 160 න් දුම්රිය මැදිරි 10 ක් මෙසේ ගෙන එන බවයි
මෙම මැදිරියක් වෙනුවෙන් දරන පිරිවැය රුපියල් මිලියන 80 ක්.
මෙම මැදිරි මීට පෙර මෙරටට ගෙන්වන ලද දුම්රිය එන්ජින් සඳහා සැකසු මැදිරි වනවා.
එම මැදිරි පහත රට ප්‍රධාන මාර්ගයේ සහ මුහුදුබඩ මාර්ගයේ ධාවනය කිරීමට නියමිතයි.
අදාළ දුම්රිය මැදිරි 160 යටතේ තිරිංග මැදිරි 17 ක්, භාණ්ඩ ප්‍රවාහන තිරිංග මැදිරි 8 ක් තුන්වෙනි පන්තියේ මැදිරි 41 ක්,දෙවන පන්තියේ මැදිරි 42 ක්, වායු සමනය කළ මැදිරි 35ක්, අවන්හල් වර්ගයේ මැදිරි 13ක් මෙරටට ගෙන්වීමට නියමිතයි.

පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *