ඇෆ්ගනිස්ථානයට සාමය දෙන්න අමෙරිකාවෙන් ලිපියක්

අමෙරිකානු රාජ්‍ය ලේකම් ඇන්ටනි ජේ . බ්ලින්කන් ඇෆ්ගනිස්ථාන ජනාධිපති අෂ්රෆ් ගානි වෙත විශේෂ ලිපියක් යොමුකර තිබෙනවා.
ඒ ඇෆ්ගනිස්ථානයේ ස්ථීර සාමයක් සදහා වන සාකච්ජාවට රටවල් 5ක සැසිවාරයක් කැඳවිය යුතු බව දන්වමින්.
රුසියාව, චීනය, පාකිස්තානය, ඉරානය, ඉන්දියාව සමග එක්සත් ජනපදය මේ සඳහා නම් කර තිබෙනවා.
තානාපති මට්ටමේ මෙම සාකච්ජාව තුලින් ඇෆ්ගනිස්ථානයට ස්ථීර සාමයක් ලබාදිය හැකි බවටද අමෙරිකානු රාජ්‍ය ලේකම්වරයා විශ්වාසය පළකර තිබෙනවා.

පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *