කොරෝනා ආරම්භය ගැන වූහාන් පරීක්ෂණ වාර්තාව අහෝසි කිරීමේ යෝජනාවක්

කොරෝනා වසංගතයේ ආරම්භය පිළිබද චීනයේ සිදුකළ ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ පරීක්ෂණයට අදාළ අතුරු වාර්තාව අහෝසි කිරීමේ සූදානමක් පවතින බව ජාත්‍යන්තර මාධ්‍ය වාර්තා පවසනවා.
බිස්නස් ස්ටෑන්ඩර්ඩ් පුවත්පත වාර්තා කළේ, වෛරසයේ ආරම්භය පිළිබද එම පරීක්ෂණයෙන් පසු පර්යේෂණ කණ්ඩායම නිකුත් කළ උපකල්පන මේ යටතේ අහෝසි කිරීමට ඉඩ ඇති බවයි.
මෙහිදී පර්යේෂකයන් දැරූ ප්‍රධාන මත 4න් 1ක් වූයේ කොරෝනා වසංගතය විද්‍යාගාරයකින් මුදා හැරුණක් නොවන බවයි.
වසංගතයේ මූලාරම්භයට අදාළ කිසිදු සාධකයක් හමු නොවූ බව ද ඔවුන්ගේ තවමත් උපකල්පනයක් වුණා.
ඒ අනුව වෛරසයේ ප්‍රභවයට අදාළ කිසිදු සාධකයක් රහිතව ලබාදුන් වාර්තාවක් පිළිගත නොහැකි බවටයි ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය හමුවට විශේෂ යෝජනාවක් ඉදිරිපත්ව ඇත්තේ.
ඒ අනුව නැවත පරීක්ෂණයක් සඳහා යෝජනාවක් ද මේ වන විට ඉදිරිපත්ව තිබෙනවා.

පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *