අද කොරෝනා ආසාදිතයන් 334 ක්

අද දිනය තුල මේ දක්වා නව කොරෝනා ආසාදිතයන් 334ක් වාර්තාවී තිබෙනවා.
අද පස්වරුවේ ආසාදිතයන් 177 ක් වාර්තා වූ අතර ඉන් 5 දෙනෙකු බන්ධනාගාරගත ආසාදිතයන්.

පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *