බලංගොඩ ඇඟලුම් කම්හලක සේවක සේවිකාවන් 36 දෙනකුට කොරෝනා

බලංගොඩ පින්නවල ඇඟලුම් කම්හලක සේවක සේවිකාවන් 36 දෙනකුට කොරෝනා වෛරසය ආසාදනය වී ඇති බව වාර්තා වනවා.

කොරෝනා ආසාදනය වූ ඇඟලුම්හල් සේවකයින්ගේ ආශ්‍රිතයන් නිරෝධායනයට යොමු කර ඇති බව ඉඹුල්පෙ සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරි කාර්යාලය සදහන් කළා.

පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *