වාහන ආනයනය ගැන නිශ්චිත තීරණයකට එළඹ නැහැ – මෝටර් රථ ආනයන කරුවන්ගේ සංගමය

වාහන ආනයනකරුවන් හා රජය අතර සාකච්ඡා පැවැත්වුවද වාහන ආනයනය සම්බන්ධයෙන් නිශ්චිත තීරණයකට එළඹ නොමැති බව එම සංගම් නියෝජිතයින් පවසනවා. වාහන ආනයනය සම්බන්ධයෙන් පලවන වාර්තා අසත්‍ය බවයි ඔවුන් වැඩිදුරටත් අවධාරණය කරන්නේ.

පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *