ජීවිතය බේරාගන්න මිනිසා සොයා ආ පෙන්ගුවින් සත්ත්වයා (Video)

Sri Lanka

ඇන්ටාර්ක්ටිකාවේ දී දුර්ලභ දසුනක් පටිගත කර ගැනීමට සංචාරකයන් කණ්ඩායමක් සමත්ව තිබෙනවා.
ඒ දකුණු අර්ධගෝලයේ සංචාරයක නිරත මෙම කණ්ඩායමකට අයත් බෝට්ටුවකට ජීවිතය බේරා ගැනීම සඳහා පෙන්ගුවින් සත්ත්වයකු ළගාවීම සමගයි.
මෙම සත්ත්වයා පසුපස කිලර් වේල් වර්ගයේ තල්මසුන් හඹා ඒම සමග ආසන්නයේ පැවැති සංචාරකයින්ගේ කුඩා යාත්‍රාවකට පෙන්ගුවින් සත්ත්වයා පනින අයුරු මෙහි පටිගතව තිබුණා.

 

පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *