ලංකාවේ විදෙස් සංචිත වැඩි කරන්න චීනයේ ණය අනුමතයි

ශ්‍රී ලංකාවේ නිල විදෙස් මුදල් සංචිත ඉහළ නැංවීම සඳහා චීනය බිලියන 1.5ක් මුදලක් අනුමත කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව, චීන මහජන බැංකුවෙන් ඩොලර් බිලියන 1.5ක් විනිමය හුවමාරු පහසුකම යටතේ සැපයීමට එම අනුමැතිය ලැබුණු බව රාජ්‍ය අමාත්‍ය අජිත් නිවාර්ඩ් කබ්රාල් මහතා සදහන් කළා.

මෙය මුදලේ වටිනාකම චීන යුවාන් බිලියන 10ක්.

2021 පෙබරවාරි මාසය අවසාන වන විට මෙරට නිල සංචිත වත්කම් ප්‍රමාණය එක්සත් ජනපද ඩොලර් බිලියන 4.55 ක් ලෙසින් වාර්තා වුණා.

මෙයින් විදෙස් මුදල් සංචිතය දැක්වුණේ ඩොලර් බිලියන 4.09 ක් ලෙසයි.

පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *