තවත් කොරෝනා ආසාදිතයින් 158ක්

මෙරටින් තවත් කොරෝනා ආසාදිතයින් 158 දෙනෙකු හදුනාගෙන තිඛෙනවා.

ඒ අනුව මෙරට සමස්ත කොරෝනා ආසාදිතයින් ගණන 86,843ක් දක්වා ඉහළ ගොස් ඇත.

May be an image of text that says 'රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව அரசாங்க தகவல் திணைக்களம் of Government Information 2021.03.11 Updated යාවත්කාලීන කිරීම- 18:20 අධ්‍යක්ෂ (ප්‍රවෘත්ති) ප්‍රවෘත්ති කර්තා නිවෙදන අංක: 246/2021 නිකුත් කරන ලද වේලාව:18:20 පුවෘත්ති නිවේදනය 2021 මාර්තු 11 වන දින මේ දක්වා දිවුලපිටිය, පෑළියගොඩ හා බන්ධනාගාර කොවිඩ් පොකුරු වලින් වාර්තා ඇති සමස්ත ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව පහත පරිදි වේ. මේ දක්වා වාර්තාවූ සංඛ්‍යාව අලුතින් වාර්තා වන සංඛ්‍යාව -82352 පෑළියගොඩ කොව්ඩ් පොකුරේ ආශ්‍රිතයින් -154 බන්ධනාගාර කොවිඩ් පොකුර 158 එකතුව -82510 දිනට 158) නාලක කලුවැව රජයේ ප්‍රවෘත්ති අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් කිරුදපන මාමත කොලය් 05, ලංකාට கொழம் இலங்கை (+94 1)2515759 www.news.lk'

පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *