ලංකාව ඉල්ලූ ඩොලර් බිලියනයක ණය මුදල ගැන ඉන්දියාවේ අවධානය

ශ්‍රී ලංකාව ඉන්දියාවෙන් ඩොලර් බිලියනයක ණය පහසුකමක් ඉල්ලා ඇති බව ශ්‍රී ලංකාවේ ඉන්දීය මහ කොමසාරිස් ගෝපාල් බාග්ලේ මහතා පවසනවා.
ඔහු කියා සිටියේ ඉන්දියාව මේ සම්බන්ධයෙන් අධයයනය කරමින් පවතින බවයි.
කෙටිකාලීනව ඉන්දියාවෙන් මෙරට ලබාගෙන තිබූ ඩොලර් මිලියන 400 ක ණයක් පසුගියදා ගෙවා අවසන් කර තිබුණා.
මේ අතර ලංකාව අපේක්ෂා කළ ඩොලර් බිලියන 1.5 ණයක් අනුමත කළ බවයි චීනය ද දැනුම්දී තිබුණේ.

පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *