අද කොරෝනා මරණ 5ක් / සමස්ථ මරණ 520 ක්

Sri Lanka

අද දිනයේ කොරෝනා ආසාදිත මරණ 5ක් වාර්තා වුණා.
නාවලපිටියේ පදිංචිව සිටි 56 හැවිරිදි කාන්තාවක්, අඟුලානේ පදිංචිව සිටි 63 හැවිරිදි කාන්තාවක්, මත්තේගොඩ අවුරුදු 80 ක කාන්තාවක්,බිබිල ප්‍රදේශයේ 67 හැවිරිදි පුද්ගලයකු හා දෙහිවල ප්‍රදේශයේ 68 හැවිරිදි අයකු ද මරණකරුවන් අතරට ඇතුලත්.

 

පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *