කැසට් පටයේ පියා ලෝකයෙන් සමු ගනී

කැසට් පට තාක්ෂණය ලෝකයට හඳුන්වා දුන් , ලෝ ඔටන්ස් මරණයට පත්ව තිබෙනවා.
ඒ 94 වන වියේදීයි.
නෙදර්ලන්ත ජාතිකයකු වූ ඔහු 1963 දී පිලිප්ස් ආයතනය වෙනුවෙන් මුල්වරට කැසට් පට තාක්ෂණය හඳුන්වා දී තිබුණා.
දශක කිහිපයක් පුරා ලෝකයේ ප්‍රකටම සංගීත පටිගත කිරීමේ මාධ්‍යයක් ලෙසයි කැසට් පට තාක්ෂණය සලකනු ලැබුවේ.
කෙසේ වෙතත් එය මේ වන විට ලෝකය පුරා අවම භාවිත මාධ්‍යයක් බවට පත්ව තිබෙනවා.

පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *