අධි තාක්ෂණික ඩ්‍රෝන යානා 30ක් මිලදී ගැනීමට ඉන්දියාව සූදානම්

අමෙරිකාවෙන් නව ප්‍රහාරක හා ඔත්තු බැලීමේ ඩ්‍රෝන යානා 30ක් මිලදී ගැනීමට ඉන්දියාව තීරණය කර තිබෙනවා.
ඉන්දු හා චීන දේශසීමා වල අධීක්ෂණය වෙනුවෙන් , මෙම යානා භාවිත කිරීමට නියමිතයි.
එම් කිවු 9 බි වර්ගයේ මෙම යානා වෙනුවෙන් ඩොලර් බිලියන 3ක මුදලක් වැය කිරීමට නියමිතයි.
වසර 10ක් තුල ඉන්දියාවේ යුධ ශක්තිය වර්ධනය සඳහා ඩොලර් බිලියන 250ක් වැය කිරීමේ මෙහෙයුම යටතේයි මෙම මිලදී ගැනීම සිදුවන්නේ.

පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *