අද කොරෝනා ආසාදිතයන් 291 ක්

Sri Lanka

අද දිනය තුල කොරෝනා ආසාදිතයන් 291 ක් හඳුනාගෙන තිබෙනවා.
ඒ අනුව මෙරට තුලදී කොරෝනා ආසාදිත බවට හඳුනාගෙන ඇති මෙරට සමස්ත රෝගීන් සංඛ්‍යාව 87,280ක්.
මෙරට සුවය ලැබූ සමස්ත කොරෝනා ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව 83,958 ක් බවට පත්ව තිබෙනවා.

පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *