පොහොට්ටුව අමෙරිකාවටත් යයි

Sri Lanka

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ ශාඛා සංවිධාන ජාත්‍යන්තර වශයෙන් පිහිටුවීමට අවධානය යොමුව ඇති බව පක්ෂයේ තරුණ පෙරමුණ පවසයි.

ඒ අනුව පළමු ශාඛාව අමෙරිකාවේ පිහිටුවීමට සැලසුම් කර තිඛේ.

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ තරුණ පෙරමුණ සදහන් කළේ ලෝකයේ වෙනත් රටවල ජීවත්වන ශ්‍රී ලාංකික තරුණ තරුණියන්ට ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ සමග එක්ව කටයුතු කිරීමට අවස්ථාව සලසා දීම මෙහි මුලික අරමුණ බවයි.

ලෝකයේ රටවල් 15ක ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණෙ තරුණ ශාඛා ආරම්භ කිරීමට සැලසුම් කර තිඛෙනවා.

පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *