මෙවර අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර සාමන්‍ය පෙළ විභාගයට පෙනී සිටින පාසල් අයදුම්කරුවන්ට ජාතික හැදුනුම්පත් නිකුත් කිරීම අප්‍රේල් මාසයේ සිට ආරම්භ කෙරේ

මෙවර අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර සාමන්‍ය පෙළ විභාගයට පෙනී සිටින පාසල් අයදුම්කරුවන්ට ජාතික හැදුනුම්පත් නිකුත් කිරීම අප්‍රේල් මාසයේ සිට ආරම්භ කෙරෙන බව පුද්ගලයින් ලියාපදිංචි කිරීමේ කොමසාරිස් ජනරාල් වියානි ගුණතිලක මහතා පවසයි.

 ඒ අනුව ජාතික හැදුනුම්පත් ලබාගැනීමට අවශ්‍ය කෙරෙන විස්තර  සහිත ඉල්ලුම්පත්‍ර මාර්තු මස 31 දිනට පෙර පුද්ගලයින් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුවට  ලබාදෙන ලෙස එම දෙපාර්තමේන්තුව සියලු ම විදුහල්පතිවරුන්ට සහ පාසල්අයදුම්කරුවන්ට දන්වා සිටී.

මේ පිළිබඳව උපදෙස් පුද්ගලයින් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව විසින් සියලුම පාසල්වල විදුහල්පතිවරුන් වෙත චක්‍රලේඛනයක් මඟින් දන්වා යවා ඇත. ඒ අනුව, වයස අවුරුදු 15 සම්පූර්ණ වී ඇති සිසුන්ට ජාතික හැදුනුම්පත් නිකුත් කිරීමට පියවර ගෙන ඇත. චක්‍රලේඛනයේ සඳහන් පරිදි සිසුන් විසින් දිස්ත්‍රික් හෝ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයකින් සහතික කරන ලද සිය  උප්පැන්න සහතිකයේ පිටපතක් සහ අදාළ ඡායරූප ඇතුළත් අයදුම්පත් 2018 මාර්තු  මස 31 දිනට පෙර විදුහල්පතිවරුන් මඟින් බත්තරමුල්ලේ, සුහුරුපායේ පිහිටි පුද්ගලයින් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රධාන කාර්යලයට එවිය යුතුය.

බොහෝ විදුහල්පතිවරුන් විභාගය ආසන්නව තිබිය දී අයදුම්පත් එවීම නිසා සිසුන්ට ජාතික හැදුනුම්පත් නිකුත් කිරීමේ දී ඇතිවන ප්‍රමාදයන් හා තදබදය මඟහරවා ගැනීමට අවශ්‍ය බැවින් මාර්තු 31දිනට පෙර අයදුම්පත් එවිය යුතු බව පුද්ගලයින් ලියාපදිංචි කිරීමේ කොමසාරිස් ජනරාල්වරයා වැඩි දුරටත් පවසයි.

2014 වසරට පෙර ජාතික හැඳුනුම්පත් සැකසීම සම්පූර්ණයෙන් අතින් සිදු කළ නිසා එකම අංකයේ හැදුනුම්පත් දෙකක් නිකුත් වීම වැනි දෝෂ සිදු වුවද දැනට ජාතික හැදුනුම්පත් සැකසීම පරිගණක පද්ධතිය මඟින් සිදු කිරීම නිසා දෝෂ රහිතව හැදුනුම්පත් නිකුත් කිරීමේ හැකියාව තිබෙන බවත්, මේ වසරේ දී පාසල් සිසුන් සඳහා නව ජාතික හැදුනුම්පත් 3,50,000ක් පමණ නිකුත් කිරීමට අපේක්ෂා කරන බවත් කොමසාරිස් ජනරාල්වරයා අවධාරණය කරයි.

නීතිඥ සුදර්ශන ගුණවර්ධන
රජයේ ප්‍රවෘත්ති අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්

20795

ආසාදිතයන්

14962

සුවය ලැබූ

5743

දැනට රෝගීන්

94

මරණ

බෙදා හරින්න :