ලංකාවට පැමිණෙන පුද්ගලයන්ට නව මාර්ගෝපදේශ / එන්නත් මාත්‍රා 2ම ගත් අයට නිරෝධායනය අනවශ්‍යයි

Sri Lanka

විදෙස්ගත ලාංකිකයින් හා විදේශිකයින් රට තුළට පැමිණීමේදී අනුගමනය කළ යුතු ක්‍රමවේද ඇතුළත් නව මාර්ගෝපදේශ මාලාවක් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය නිවේදනය කර තිබෙනවා.
ඒ අනුව, සති 2 කට පෙර සියලු තොරතුරු සමග පූර්ණ අනුමැතියක් සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයාගෙන් ලබාගත යුතු අතර අදාළ මාර්ගෝපදේශ අනුව නිර්දේශ කළ කොවිඩ් එන්නත් මාත්‍රා දෙකම ලබාගත් පුද්ගලයින් නිරෝධායනය වීම අවශ්‍ය නොවන බවයි දැනුම්දී ඇත්තේ.

 

 

පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *