පකිස්ථානයේ ටික් ටොක් තහනම්

Sri Lanka

පකිස්ථානය තුල ටික් ටොක් කෙටි වීඩියෝ සේවාව තහනම් කිරීමට එරට අධිකරණය නියෝග කර තිබෙනවා.
ඒ හරසුන් හා හානිකර මට්ටමේ වීඩියෝ ඒ හරහා සමාජගත කරන බවට ඉදිරිපත්වූ පෙත්සමක් සලකා බැලීමෙන් පසුවයි.
මේ සමග සමස්ථ පකිස්ථානය පුරා මෙම සේවාව සීමා කරන බව පකිස්ථාන රජය දැනුම් දී තිබෙනවා.
පකිස්ථානයේ සංස්කෘතියට වඩාත් හානිකර මට්ටමේ වීඩියෝ ටික් ටොක් හරහා බෙදා හැරෙන බවටයි අදාළ පෙත්සම මගින් පෙන්වා දී තිබුණේ.
ඒ අනුව චීනය මුල් කරගත් ටික් ටොක් සේවාව මෙසේ සීමා කර තිබුණා.

පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *