චීනය ආරක්ෂාවට තර්ජනයක් / කැනේඩියානුවන්ගෙන් සියයට 52ක් කියයි

චීනය තම රටේ ආරක්ෂාවට තර්ජනයක් බව කැනේඩියානුවන්ගෙන් සියයට 52ක් විශ්වාස කරන බව නවතම මත විමසුමක් අනාවරණ කර තිබෙනවා.
යාහූ පුවත් සේවය වාර්තා කළේ , රුසියාව තම රටට තර්ජනයක් බව කැනේඩියානුවන්ගෙන් සියයට 42 ක් පමණක් විශ්වාස කරන බවයි.
මේ අතර උතුරු කොරියාව හානිකර බවට අදහස් දරා ඇත්තේ කැනේඩියානුවන්ගෙන් සියයට 39ක් පමණයි.
ඉරානය සම්බන්ධ එම ප්‍රතිශතය සියයට 33ක්.
මෙහිදී කැනේඩියානුවන් පෙන්වා දී ඇති විශේෂතම කරුණක් වන්නේ මේ වන විටත් ලෝක යුධ තත්ත්වයක් හටගෙන ඇති බවයි.
එම මතය දරන කැනේඩියානුවන්ගේ ප්‍රතිශතය සියයට 55ක්.
කොරෝනා වසංගතය ද එහි එක් ප්‍රතිඵලයක් බවට ඔවුන් මත පල කර තිබෙනවා.

පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *