බටහිර පර්යන්තයේ ආයෝජන ගිවිසුම නීතිපතිට යොමුකරයි

Sri Lanka

කොළඹ වරායේ බටහිර පර්යන්තය ඉන්දියාව හා ජපානය නම් කරන සමාගම් 02කට සංවර්ධනය සඳහා ලබා දීමට අදාළ ගිවිසුම නීතිපතිවරයාගේ අනුමැතිය සඳහා යොමු කර ඇතැයි ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය පවසනවා.
මෙම එකඟතාවය සඳහා මෙතෙක් ඉන්දියාවේ අදානි සමාගම පමණක් ඉදිරිපත්ව සිටින බවයි පසුගියදා කැබිනට් මාධ්‍ය හමුවේදී අනාවරණ කෙරුණේ.

ජපානය මේ සඳහා මෙතෙක් ප්‍රතිචාර දක්වා නැහැ.

පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *