බංග්ලාදේශ ගුවන් හමුදාවේ යානා කිහිපයකින් දැවැන්ත අලාභයක්

චීනයේ නිෂ්පාදිත යුධ අවි හා උපකරණ මිලදී ගැනීමෙන් බංග්ලාදේශය අර්බුධයකට ලක්ව ඇතැයි ජාත්‍යන්තර තින්ක් ටෑන්ක් සංවිධානය පවසනවා.
බංග්ලාදේශය විසින් 2014 දී මිලදීගත් චීනයේ කේ එබ්ලිව් -8 යානා මගින් මෙම මූලික අලාභය සිදුව ඇති බවද එම වාර්තාව පවසනවා.
එම වසරේදී අදාළ යානා 8ක් මිලදී ගෙන තිබූ අතර ඉන් එක් යානයක් අනතුරකට ලක්ව විනාශවී තිබුණා.
අනෙක් යානාවන්ද කාර්මික දෝෂ සඳහා ලක්වෙමින් පවතින අතර ඒ බංග්ලාදේශය විසින් එම වර්ගයේ තවත් යානා 9ක් ඇණවුම් කර තිබියදීයි.
මෙම තත්ත්වය සමනය කර ගැනීම සඳහා බංග්ලාදේශ හමුදාවන්ට චීනයේ පුහුණුව ලබාදීමේ එකඟතාවයක් නිර්මාණය කර ඇති බවටද මෙම වාර්තාවෙන් චෝදනා කළා.

පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *