අලුත් චක්‍රලේඛයෙන් අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ බලය නැති වෙලා -විපක්ෂ නායක

Sri Lanka

සංවර්ධන සැලසුම් ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ක්‍රමවේදය කඩිනම් කිරීමේ අරමුණින්  මුදල් අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයාට සහ අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරුන්ට බලය පැවැරෙන චක්‍රලේඛයක් නිකුත් වී තිඛෙනවා.

එම චක්‍රලේඛයට අනුව, සංවර්ධන යෝජනා ක්‍රම හැරෙන්නට, රාජ්‍ය ආයතන දෙකක් අතර ගිවිසුම් ඇති කර ගැනීමේදී කැබිනට් අනුමැතිය ලබාගැනීමට ද අවශ්‍ය නොවන බව සදහන්.

රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශ ලේකම් වරුන්ට ද මෙම චක්‍රලේඛය මගින් සංවර්ධන යෝජනා ක්‍රම ක්‍රියාත්මක කිරීමට පවරා තිඛෙනවා.

ඕනෑම සංවර්ධන යෝජනා ක්‍රමයක් ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී ඒ සම්බන්ධයෙන් අදාළ අමාත්‍යාංශය භාර ඇමැතිවරයා විසින් කැබිනට් පත්‍රිකාවක් ඉදිරිපත් කර කැබිනට් මණ්ඩලයේ අනුමැතිය ලබාගැනීම මෙතෙක් පැවැති ක්‍රමය වුව ද මෙම චක්‍රලේඛය මඟින් එම අවශ්‍යතාව ඉවත් කර තිබීම විශේෂත්වයක්.

අදාළ චක්‍රලේඛයේ පිටපත් සියලුම අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරුන්ට, රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරුන්, පළාත් සභා ලේකම්වරුන් ඇතුලු රාජ්‍ය ප්‍රධානීන් වෙතද යොමු කර තිඛෙනවා.

මේ අතර මුදල් අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයා විසින් නිකුත් කරනු ලැබ ඇති මෙම අලුත් චක්‍රලේඛය මඟින්  කැබිනට් මණ්ඩලයේ සියලුම ඇමැතිවරුන් කිසිම බලයක් නැති පඹයන් බවට පත්කර ඇතැයි විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා චෝදනා කරනවා.

රටේ සංවර්ධන තීන්දු ගැනීමේදී පාර්ලිමේන්තුවෙන් පිටත පිටස්තර පුද්ගලයන් කණ්ඩායමකට තනි බලයක් ලබාගැනීමේ ක්‍රමයක් මේ හරහා ක්‍රියාත්මක වීමට ඉඩ ඇතැයිද සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා පෙන්වා දෙනවා.

පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *