යතුරු පැදිය මාරක අතර මුල් තැනට / වසර 5 ට මරණ 5,677 ක්

ගතවූ වසර 5 ක කාලය තුළ සිදුවූ අනතුරු හේතුවෙන් යතුරුපැදිකරුවන් 5,677 දෙනෙකු මරණයට පත්ව ඇතැයි ප්‍රවාහන අමාත්‍යාංශය පවසනවා.
ආරක්ෂිත හිස් වැසුම් පැළඳ නොසිටීම ,බීමත්ව රිය පැදවීම වැනි තත්ත්වයන් යතුරු පැදි අනතුරු සඳහා මුල්ව ඇති බවයි අනාවරණ වී ඇත්තේ.
එසේම නොසැලකිලිමත් ධාවනය හා වෙනත් රථවාහන සමග ගැටීම ද මෙම අනතුරු සඳහා මුල්ව ඇතැයි සදහන්.

මෙසේ යතුරු පැදි අනතුරුවලින් වැඩි වශයෙන් මරණයට පත්වූවන් තරුණ පිරිස් වීම ද විශේෂිත වනවා.
එම කාලය තුළ රිය අනතුරුවලින් පදිකයින් 4,221 දෙනෙකු සහ පාපැදිකරුවන් 1,185 දෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට පත්ව තිබෙනවා.

පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *