බැංකු ණය පැහැර හැරීමේදී ,දේපල වෙන්දේසි කිරීම ගැන සොයා බැලීමට විශේෂ බලධාරියෙක් ?

බැංකු මගින් ලබාගත් ණය ගෙවීම පැහැරහැරීම හේතුවෙන් ණයකරුවන්ගේ දේපල වෙන්දේසි කිරීමට පෙර ඒ පිළිබඳව සොයාබැලීම සඳහා බලධාරියෙක් පත්කිරීමේ අවශ්‍යතාව අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා අද අවධාරණය කළා.
අග්‍රාමාත්‍යවරයා පෙන්වා දෙන්නේ මෙවන් තත්ත්වයන් තුල දේපල වෙන්දේසි කිරීමට හේතුව සහ ණයකරුවාගේ මූල්‍ය ඉතිහාසය පිළිබඳ සොයා බැලීම අත්‍යවශ්‍ය බවයි.
එසේම අදාළ බලධාරියාගේ අනුමැතියකින් තොරව දේපල වෙන්දේසි කිරීමට නොහැකි වන පරිදි පවතින අණපනත් සංශෝධනය කිරීමේ අවශ්‍යතාව ද මෙහිදී අවධාරණය කර තිබුණා.
කොරෝනා තත්ත්වය සමග කර්මාන්තකරුවන් මුහුණ දී සිටින ගැටලු පිළිබඳ සාකච්ඡා කිරීම සඳහා මුදල් අමාත්‍යාංශයේ දී අද විශේෂ සාකච්ජාවක් ද පැවැත්වුණා.

පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *