බ්‍රිතාන්‍ය තානාපතිනියට චීන විදේශ අමාත්‍යාංශයෙන් හදිසි කැදවීමක්

චීනයේ මාධය නිදහස සම්බන්ධයෙන් එරට බ්‍රිතාන්‍ය තානාපතිවරිය රචනා කළ ලිපියකට චීන විදේශ අමාත්‍යාංශයේ විරෝධය පළ කර තිබෙනවා.
ඒ අනුව බ්‍රිතාන්‍ය තානාපතිවරිය විදේශ අමාත්‍යාංශයට කැදවිමට පියවර ගත් බවයි චීනය පවසන්නේ.
චීනය විසින් මාධ්‍ය නිදහසට බාධා කර ඇති බව පෙන්වා දෙමින් මෙම ලිපිය ප්‍රකාශයට පත් කර තිබුණා.
ඒ ජාත්‍යන්තර මාධ්‍යවේදීන්ට චීනයේ විවිධ සීමා පැනවීමට විරෝධය පළ කරමින්.
මෙය අසාධාරණ හා අයුක්ති සහගත විවේචනයක් බැවින් ඊට දැඩි විරෝධය පළ කරන බවයි චීණය පවසන්නේ.

පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *