ක්වාඩ් එකමුතුවේ සාකච්ජාවේදී ජපන් අගමැති සංවේදී වෙලා

Sri Lanka

නිදහස් හා විවෘත ඉන්දු-පැසිෆික් කලාපයක් සඳහා සහයෝගීතාව ඉහළ නැංවීමට ජපානය කැපවන බව ජපන් අගමැති යොෂිහිඩා සුගා පවසනවා.
ක්වාඩ් සාකච්ජාවෙන් පසු අදහස් දක්වමින් ඔහු පැවසුවේ මෙම එකඟතාවයට එළඹීම තමන්ට හැගුම්බර අවස්ථාවක් වූ බවයි.
එක්සත් ජනපදය, ඉන්දියාව, ජපානය සහ ඕස්ට්‍රේලියාව අතර පැවති පළමු සාකච්ජාවෙන් පසු ඔහු මෙම අදහස් පළ කළා.
මේ අනුව චීනය හෝ වෙනස් බලපෑමකින් තොරව ඉන්දු – පැසිෆික් කලාපයේ නිදහසේ යාත්‍රා කිරීමේ අයිතිය සෑම රටකටම පැවතිය යුතු බවයි තීරණයකට එළඹ ඇත්තේ.
2011 ජපාන භූමිකම්පාවේදී ක්වාඩ් එකමුතුවේ රටවල් ජපානයට දැක්වූ සහායද ජපන් අගමැතිවරයා විසින් මෙහිදී සිහිපත් කර තිබෙනවා.

පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *