අංශ කිහිපයක බදු පහත දමයි / තොරතුරු තාක්ෂණ බද්ද අහෝසියි

අංශ කිහිපයකට අදාළව බදු සංශෝධනයට කැබිනට් අනුමැතිය ලබාදී තිබෙනවා.
කැබිනට් ප්‍රකාශක අමාත්‍ය කෙහෙළිය රඹුක්වැල්ල මහතා අද පැවති කැබිනට් තීරණ දැනුම් දීමේ ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවට එක් වෙමින් මේ බව පැවසුවා.
ඒ අනුව කෘෂිකාර්මික වගාවන් සඳහා පැවති සියයට 14 ක බද්ද, තොරතුරු තාක්ෂණය සම්බන්ධ සියයට 14ක බද්ද , මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ අපනයනය සඳහා සියයට 14 ක බද්ද සම්පූර්ණයෙන් අහෝසි වනු ඇති.
මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ දේශීයව අලෙවි කිරීමේ සියයට 24ක බද්ද සියයට 14 කට අඩු කිරීමටත් , ඉදිකිරීම් ක්ෂේත්‍රයේ සියයට 28 ක බද්ද සියයට 14 දක්වා අඩු කිරීමටත් , කෘෂි සැපයුම් සියයට 28 ක බද්ද සියයට 14ක් දක්වා අඩු කිරීමටත් , නිෂ්පාදන සඳහා වන බද්ද සියයට 28 සිට සියයට 18 ක් තෙක් අඩු කිරීමට නියමිතයි.
වෙළඳ, බැංකු, මූල්‍ය රක්ෂණ බදු සියයට 28 සිට 24 දක්වා අඩු කෙරෙන අතර මත්පැන් ,දුම්වැටි ,ඔට්ටු ඇල්ලීම සහ සූදු සඳහා වන සියයට 40 ක බද්දේ කිසිදු වෙනසක් සිදු වන්නේ නැහැ.
මේ සමග පෞද්ගලික ආදයම් බදු අනුපාතයන් ද වෙනස් වී ඇති බව කැබිනට් ප්‍රකාශකවරයා සඳහන් කළා.

පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *