දුම්රිය වර්ජනය අවසන්

දුම්රිය වෘත්තිය සමති ක්‍රියාත්මක කළ සංකේත වැඩ වර්ජනය අවසන් කර තිඛෙනවා.

ප්‍රවාහන අමාත්‍ය ගාමිණි ලොකුගේ මහතා සමග පැවති සාකච්ඡාවකින් පසුව මෙම තීරණය ගත් බවයි දුම්රිය වෘත්තිය සමිති නියෝජිතයින් පැවසුවේ.

පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *