කොරෝනා නිසා රැකියා අහිමිවූවන් ගැන තොරතුරු රැස් කරයි / ඉදිරියේදී සහන

Sri Lanka

කොරෝනා වසංගතය හේතුවෙන් රැකියාවට යාමේ ගැටලු හාඅදාළ ආයතනය විසින් සේවයෙන් ඉවත්කිරීම හේතුවෙන් හෝ වෙනත් අපහසුතා හේතුවෙන් රැකියා අහිමි වූ පෞද්ගලික අංශයේ සේවයේ නියුතුව සිටි අය පිළිබඳව තොරතුරු රැස්කිරීමට කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුවට පියවර ගෙන තිබෙනවා.
එම සේවක සේවිකාවන්ට ලබාදිය හැකි යම් සහනයක් වේ නම් ඒ පිළිබඳ ව ඉදිරියේදී ක්‍රියාත්මක වීමේ අරමුණින් මෙම සංගණනය සිදුකරන බව අමාත්‍ය නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා සදහන් කළා.

රැකියා අහිමි වූ අය තම නම, ලිපිනය, දුරකතන අංකය, සේවය කළ ස්ථානයේ ලිපිනය,සේවයෙන් ඉවත් කළ දිනය, එහි සේවා කාලය සහ අවසන් වරට ලැබූ මූලික වැටුප් යනාදිය පිළිබඳ තොරතුරු කම්කරු කොමසාරිස් කාර්මික සබඳතා අංශය, 11 වන මහළ, මෙහෙවර පියස කොළඹ 05 යන ලිපිනයට යොමු කරන ලෙස කම්කරු කොමසාරිස් ජනරාල් ප්‍රභාත් චන්ද්‍ර කීර්ති මහතා ඉල්ලීමක් කරනවා.

2021 අප්‍රේල් 01ට පෙර මෙම තොරතුරු එවන ලෙසත් වැඩිදුර විස්තර 0112-368502 දුරකථන අංකයෙන් ලබාගත හැකි බවත් ඔහු සදහන් කළා.
පහත ඊ මේල් පණිවිඩයද මේ සඳහා භාවිත කළ හැකියි.

irlabur456@gmail.com

පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *