බන්ධනාගාර ගත කළ රවී ඇතුළු 08 දෙනා බැලීම පිටස්තර අයට තහනම්

බැඳුම්කර වංචාව සම්බන්ධයෙන් වන නඩුවට අදාළව රක්ෂිත බන්ධනාගාර ගත කෙරුණු හිටපු අමාත්‍ය රවී කරුණානායක ඇතුළු සැකකරුවන් 8 දෙනාට පිටස්තර කිසිදු පුද්ගලයකු මුණ ගැසීමට අවස්ථාවක් හිමි නොවන බව බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා.

ඔවුන් රක්ෂිත බන්ධනාගාර ගත කෙරුණත් පිටතින් ආහාර ගෙන්වා ගැනීම ද තහනම් වන අතර ඒ, ඔවුන් වැලිකඩ කාන්තා බන්ධනාගාරයේ නිරෝධායනයට යොමු කර තිබීම හේතුවෙන්.

වැලිකඩ කාන්තා බන්ධනාගාරයේ රඳවා සිටි කාන්තා රැඳවියන් මීට පෙර වෙනත් බන්ධනාගාර වෙත මාරු කර තිබුණා.

ඒ, කොළඹ බන්ධනාගාරවල රඳවනු ලබන රැඳවියන් නිරෝධනය කිරීම සඳහා එහි මධ්‍යස්ථානයක් ස්ථාපිත කිරීම හේතුවෙන්.

පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *