ඉන්දියාවේ කොරෝනා සියයට 150කින් වැඩිවෙයි

ඉන්දියාවෙන් දෛිනකව වාර්තා වන කොරෝනා ආසාදිතයන් ගණන සියයට 150කින් වර්ධනයවී තිබෙනවා.
ඒ අනුව අද දිනයේ පමණක් ආසාදිතයන් 36,000 ක් ඉන්දියාවෙන් වාර්තා වන බවයි ඉන්දීය මාධ්‍ය වාර්තා පවසන්නේ.
පසුගිය මාස 2 තුල ඉන්දියාවේ දෛිනක ආසාදිතයන් ගණන 10,000 ක මට්ටමේ පැවතුනා.
මේ අතර අද දිනයේ පමණක් මහාරාෂ්ට ප්‍රාන්තයෙන් ආසාදිතයන් 25,000 ක් හඳුනාගෙන තිබෙනවා.
එය එම ප්‍රාන්තයෙන් දිනකදී වාර්තා වූ වැඩිම ආසාදිතයන් ගණනයි.
මේ වන විට ඉන්දියාවේ කෝටි 3ක පිරිසකට කොරෝනා එන්නත් එක් මාත්‍රාවක් හා ලක්ෂ 60කට මාත්‍රා 2ම ලබාදී තිබෙනවා.

පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *