පකිස්ථාන සෙනෙට් සභාවේ ජන්ද විමසීම සිදුවන තැන රහසිගත කැමරා

පාකිස්තාන සෙනෙට් සභාවේ සභාපතිවරයා තේරීම් ජන්ද විමසීම පැවැත්වූ ස්ථානයේ රහසිගතව කැමරා සවි කර තිබූ බවට චෝදනා එල්ලවෙමින් පවතිනවා.
පාකිස්තාන මහජන පක්ෂයේ රාසා රබ්බානි පැවසුවේ සාධක සහිතව මෙ තහවුරු වූ බවයි.
සෙනෙට් සභාව පාලනය කරන්නේ කවුරුන්ද යන්න පිළිබඳව පරීක්ෂණයක් පවත්වන ලෙස පකිස්ථාන විපක්ෂය මේ සමග ඉල්ලීමක් සිදුකළා.
කෙසේ වෙතත් මෙම චෝදනා සම්බන්ධයෙන් පකිස්ථාන රජය ප්‍රතිචාර පළ කර නැහැ.

පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *