ටිබෙටයෙන් චෝදනාවක්

Sri Lanka

චීන කොමියුනිස්ට් පක්ෂය විසින් පනවා ඇති නව පාලනයන් හේතුවෙන් ටිබෙටයේ බුදුදහම මේ වන විට දරුණුතම තර්ජනයට මුහුණ දී සිටින බව ටිබෙට් ජාත්‍යන්තර ව්‍යාපාරයේ නවතම වාර්තාව පවසනවා.
ඒ අනුව ආගම් පිළි නොගන්නා කොමියුනිස්ට්වාදය විසින් , ටිබෙට් බුදුදහම සීමා කරමින් පවතින බවයි එම වාර්තාව පවසන්නේ.
මේ වන විට ටිබෙටයේ ආගමික ආදහස් සීමා කරමින් සමාජ වාදය හා චීන පාලනය වෙත ජනතාව නැඹුරු කරමින් පවතින බවටයි එමගින් චෝදනා කර ඇත්තේ.
කෙසේ වෙතත් චීනය විසින් මෙම චෝදනා බැහැර කර තිබෙනවා.
චීන බලධාරීන් පවසන්නේ ටිබෙටයේ බෙදීමත් ඇති කිරීමට තැත් කරන පිරිස් විසින් මෙවන් චෝදනා ගොඩනගන බවයි
ඒවා සම්පූර්ණයෙන් ප්‍රතික්ෂේප කරන බවද චීනය අවධාරණය කරනවා.

පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *