චීන එන්නත අනුමැතියට තවමත් ප්‍රමාණවත් තොරතුරු නෑ /සුදර්ශනී ප්‍රනාන්දුපුල්ලේ

Sri Lanka

චීනයේ නිෂ්පාදිත කොරෝනා එන්නත් මෙරටට පරිත්‍යාගයක් ලෙස ලැබීමට නියමිත වුවද එය මෙරට භාවිතය සඳහා අනුමැතිය ලබාදීමට ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරියට ප්‍රමාණවත් තොරතුරු ලැබී නොමැති බව රාජ්‍ය අමාත්‍ය සුදර්ශනී ප්‍රනාන්දුපුල්ලේ මහත්මිය පවසනවා.
ඇය කියා සිටියේ එම තොරතුරු හිමිවූ පසු එන්නත අනුමැතිය සඳහා සලකා බලන බවයි.

“චීනයේ නිෂ්පාදිත එන්නතට අවශ්‍ය තොරතුරු සම්පූර්ණ නෑ. අපිට දැනගන්න ලැබිලා තියෙනවා ලක්ෂ 6ක මාත්‍රා මුල් වටයේදී ලැබෙනවා කියලා. අපිට ඒ ප්‍රදානය භාර ගන්න පුළුවන් වෙන්නෙ ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරිය අවසර දුන්නාම තමයි. ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරියේ වගකීම තමයි ජනතාව ආරක්ෂිත සාර්ථක එන්නත් ලබාගැනීම.”

පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *