ටිබෙටය ගැන නෙදර්ලන්තයේ විවාදයක්

චීනයේ උයිගර් ජන කොටස්වලට එල්ලවන බලපෑම හා ටිබෙටය සම්බන්ධයෙන් විවාදයක් පැවැත්වීමට නෙදර්ලන්ත පාර්ලිමේන්තුව තීරණය කර තිබෙනවා.
ඒ චීනය විසින් එම කලාපවලට හා ජන කොටස්වලට එල්ල කරන බලපෑම් පිළිබද අනාවරණ කර ගැනීම සදහායි.
උයිගර් ජන කොටස්වලට බලපෑම් එල්ල වන බවට චෝදනා එල්ලවූ ෂීජියෑන් හී තත්ත්වය සම්බන්ධයෙන් ලෝකයේ අවදානය යොමුවිය යුතු බවයි , අමෙරිකාව ප්‍රමුඛ රටවල් ගණනාවක් පෙන්වා දී ඇත්තේ.
මේ සම්බන්ධයෙන් යෝජනාවක් නෙදර්ලන්ත පාර්ලිමේන්තුවට ද ඉදිරිපත්ව තිබුණා.
එහි දී මෙම ගැටළු සම්බන්ධ නෙදර්ලන්තයේ අවසන් ස්ථාවරය හෙළි කිරීමට නියමිතයි.

පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *