අද මේ දක්වා නව කොරෝනා ආසාදිතයන් 346 ක්

Sri Lanka

අද දිනය තුල මේ දක්වා නව කොරෝනා ආසාදිතයන් 346 ක් වාර්තා වී තිබෙනවා.
පස්වරුවේ වාර්තා වූ ආසාදිතයන් අතරට බන්ධනාගාරගත ආසාදිතයන් 23 දෙනෙකු ද ඇතුලත්.

 

පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *